200.000 norske trær

Posted from Soweto, Gauteng, South Africa.

Norsk bistand arbeider på innovative og utradisjonelle måter, på et besøk i Soweto så den norske ambassadøren muligheten til å bidra i samfunnsutviklingen, men med en litt annen innfallsvinkel. Visjonen var  å forvandle landområder fra tomme, triste dumpingplasser til vakre, yrende møteplasser.

Når vi besøkte to av parkene, var “vakker” og “yrende” to ord som best kunne beskrive det vi fikk se. Greening Soweto har bidratt til økt samhold og en følelse av eierskap til samfunnet og parkene i Soweto, dette er et langsiktig prosjekt som har startet en endring av hele tilværelsen og samfunnet i Soweto, for det bedre.

30. November 2011 by Geir Foshaug
Categories: Under Reisen | Leave a comment

You can’t win them all

Posted from Johannesburg, Gauteng, South Africa.

20111128-172150.jpg

Her er vi på et av prosjektene som ikke innfridde forventningene. COPE ønsket å introdusere boligbyggelag i Sør-Afrika etter den norske modellen, og samarbeidet med Norges Boligbyggelag for å finne en fungerende modell i Sør-Afrika. En treårig kontrakt ble forlenget til et 5 årig prosjekt, og Norge støttet driftskostnadene rundt utviklingen av COPE.

De økonomiske midlene måtte komme fra Sør-Afrika, 25% var støtte fra staten, de resterende 75% var lån. Modellen var satt, og etter få års drift av ca.2000 enheter ble COPE slått konkurs.

Når Per drar tilbake ser vi at leilighetene er bebodd, men konvertert til utleie leiligheter. COPE fortsatte ikke utviklingen av boliger, og som resultat av dårlig ledelse gikk prosjektet under. Samtidig kan den dårlige ledelsen vurderes opp mot kompetanseoverføringen fra Norsk side, og om denne støtten var for kortvarig for å sikre suksess.

“Jeg er glad for å se at boligene er i bruk, og fryktet dette hadde blitt et slumområde. Samtidig er kompetansen fra Norge fortsatt her. Og at vi kommer til å se boligbyggelag gjøre det bra i Sør-Afrika om noen år er jeg ganske sikker på.” Per Grimstad

28. November 2011 by Geir Foshaug
Categories: Under Reisen | Leave a comment

Livets skole

Posted from Cape Town, Western Cape, South Africa.


Vi svingte av motorveien, og politieskorten var ikke der den skulle være. Sjåføren mente det skulle være trygt nok, og skled forsiktig videre og inn i Khayelitsha mens han trykket på dørlåsen et par ganger ekstra. 

Khayelitsha er en av Sør-Afrikas største townships, og består i stor grad av blikkskur og enkle husly, kriminalitet er en del av hverdagen her. Dialogen i dagene før, startet en tankeprosess om hva vi kunne forvente oss av besøket, og selv om dette var en tur jeg gledet meg veldig til – var spenning og nervøsitet også nært i tankene. Men jeg var ikke bekymret for min egen helse, det var signalene jeg var mest bekymret for. Kameraet mitt er hverken av det billige eller diskre slaget, noe som ikke føltes helt ideelt for dette oppdraget.  Å komme inn med politieskorte, som en overlegen kikker, en som setter seg selv i en høyere klasse enn beboerne i disse strøkene, en distanserende observatør – dette var i mine øyne det værste signalet jeg kunne sende. Jeg vurderte heller å dra uten kamera, å slippe noen form for fokus på materielle goder, samtidig visste jeg at det er bildene alle vil se.

Jeg følte en form for urettferdighet. Var det ikke frekt å komme inn der med et kamera verdt mange årslønner for de, hvor mange i tillegg ikke har en lønn å vise til? Er det ikke en form for arroganse, å ville komme inn i deres miljø, men kreve at mine regler følges? Er det en umenneskelig fristelse og en frekk provokasjon å komme inn på denne måten? Spørsmålene var ikke få…

Når vi setter kursen fra sentrum og mot Khayelitsha, får vi beskjed om at SCORE ønsket at vi skulle eskorteres, og at de hadde organisert det – noe Per stilte seg uforstående til. Spenningen stiger så noen hakk når vi ankommer innkjøringen til Khayelitsha, eskorten ikke er å se, men sjåføren bestemmer at vi kjører uten. For oss andre, visste vi ikke hva vi kunne forvente oss av landskapet vi var på vei inn i, nå var vi for alvor på vei inn i ukjent territorie. Nå i ettertid tenker jeg at det var avgjørende at politiet ikke sto klar med eskorten. Jeg hadde uansett valgt å ta med kamera, valgte et mindre objektiv for ikke å skille meg ut på maksimalt nivå, og satte min lit i at vi fikk møte et hyggelig og åpent folk.

SCORE er en non-profit organisasjon som driver sportslige aktiviteter som et ledd i å utvikle samfunn. De utdanner trenere som arrangerer aktiviteter etter skoletid, for å skape et sunt miljø for ungene. Når kriminalitet ikke er et usannsynlig alternativ, er det godt å se en hel skole full av barn og unge som koser seg med lek og idrett, idet vi endelig kommer frem gjennom bølgeblikk-husene.

Vi møtes med sang, tromming og dans. Glade, vennlige og selvsikre barn. Trygge, nære og tålmodige voksne. Vi får en omvisning rundt de forskjellige postene og de forskjellige aktivitetene. Etterhvert er jeg og Kari i full gang med å svikte hvert vårt fotballag med all vår makt, løper i ring med de minste og får litt rolig tid på bakken. Etter tre minutter på skolen var alle bekymringer borte, jeg kjente meg 100% trygg og skuldrene falt raskt. Man kan føle seg dum i ettertid, men en dumhet jeg kan være enormt glad over å kjenne. Det å kjenne at jeg også her følte meg trygg var ufattelig befriende. Og uansett hvordan vilkårene er til daglig, har SCORE i det minste greid å skape et trygt miljø i den tiden de er på skolen, når ungene kan få komme inn i leken og kjenne en trygghet og glede – dette fikk også jeg kjenne, og det var fantastisk.

25. November 2011 by Geir Foshaug
Categories: Under Reisen | Leave a comment

3 blikk

Posted from Cape Town, Western Cape, South Africa.

Ryan er den første i slekta som går høyere utdanning. Klikk på bildet for å lese hans historie…

University of the Western Cape roser norsk bistand som respekterende, pålitelig og ikke minst – vellykket. Videointervju kommer!

 

Innovasjon Norge har et matchmakingprogram som kobler norske bedrifter med bedrifter i Sør-Afrika. Målet er å skape arbeidsplasser i Sør-Afrika, samtidig som norske bedrifter får verdifulle erfaringer fra det Sør-Afrikanske markedet. Klikk på bildet for en kort innføring i business matchmaking.

 

24. November 2011 by Geir Foshaug
Categories: Under Reisen | Leave a comment

Det store bildet

Posted from Lethabong (City of JHB), Gauteng, South Africa.

“Dette er fremtidens måte å drive bistandsarbeid på”, kommer det fra Per. En organisasjon som forsker på miljø, klima og bærekraftig utvikling – sett gjennom Sør-Afrikas øyne. Vi er vel ikke så kyniske at vi tror vår måte er den eneste måte, og at ingen andre kan komme med gode innspill i en global debatt?

Norge har støttet SAIIA (South African Institute of International Affairs) med 15 millioner kroner over tre år – det betyr at SAIIA har forskere som jobber med kritisk forskningsarbeid på noen av de største utfordringene innenfor klima idag (mining & oil, forestry & fishing, og climate change & sustainability). Her får verden ledende informasjon, og dette fra et utviklingsland – spennende tenkning…!

Med slagordet “African Perspectives. Global Insight.” er SAIIA en viktig aktør innenformiljøforskning, og bidrar til å bringe viktige saker inn i internasjonal debatt.

20111123-235741.jpg
Hilde ble som oss alle, fanget av forskernes engasjement og verdifulle innsikt.

Vi har hørt historier om hvordan de jobber på de øverste politiske nivåer, etter at de har vært på det helt laveste nivået og sett hva som skaper problemer og intern splid på produksjonsnivå. Som de sier; “Det er mange gode ideer, men hvordan skal man få det til å fungere”. Og på et kontinent som Afrika, hvor resurser er begrenset, og områdene enorme – er det ikke jobb nok bare å vedta en lov.

Som om ikke forskningen var nok, jobber de like hardt for å endre holdninger. Dersom staten ikke ønsker endring, er det uansett vanskelig å overbevise om at en holdningsendring er på sin plass. Her må politikere og hele stater engasjeres til å ønske en omveltning, og når det er primærbehov som må dekkes er det vanskelig å endre prioritering i lys av hva noen et annet sted av verden ønsker. De må overtale, de må være kritiske, samtidig som de blir respektert for sine meninger og forslag, en tøff utfordring….

23. November 2011 by Geir Foshaug
Categories: Under Reisen | Leave a comment

Ildsjelen

Posted from Cape Town, Western Cape, South Africa.

Første post på programmet idag var SCAT. Målet til SCAT er å kanaliserer både penger og kunnskap ut i de landlige områdene av Sør-Afrika, der begge er mangelvare.

På landet er det stor andel analfabeter og arbeidsledige, og sosiale støtteordninger er ikke som vi er vane med. Samtidig er de ikke klar over sine rettigheter, og vet desto mindre om hvordan man skal få tak på det man har rett på. SCAT er på en måte en “mellommann” mellom de store donorene, det byrokratiske systemet, det sentraliserte systemet og de lokale ildsjelene som ønsker et samfunn som fungerer og er bærekraftig.

SCAT støtter lokale organisasjoner økonomisk, men kanskje enda viktigere, bidrar de med kunnskap.

20111123-191629.jpg

Målet er at organisasjonene de jobber med, fungerer som et kunnskapssenter og pådriver for sosial endring og utvikling i det lokale samfunnet. SCAT sine feltarbeidere reiser rundt til deres samarbeidsorganisasjoner, og lærer opp disse organisasjonene etter områdets behov. Dermed kan organisasjonene igjen tilby kunnskap og rådgivning til samfunnet. Men selv på det som omtales som “lokale tiltak” er det snakk om store områder. Det ville ikke vært unormalt for en organisasjon å omfatte hele 40 landsbyer, og her kan en så liten ting som en sykkel gjøre en enorm forskjell.

I vårt møte med deres feltarbeidere, snakket de om sin beundring for ildsjelene de møter i landsbyene, som brenner for å skape et levende og bærekraftig samfunn, tilsynelatende uviten om at de også blir sett på med like stor beundring, for deres innsats. Etter presentasjon og samtaler med deres ansatte, rår det liten tvil om at alle i rommet var brennende opptatt av SCAT’s ambisjoner, og ønsker mer enn noe annet å få levestandarden i landsbyene opp til et akseptabelt nivå.

Som dere sikkert skjønner er det ikke lett å komprimere flere timers spennende dialog ned til et par avsnitt, men tiden er knapp så jeg får runde av foreløpig, og gleder meg til å skrive ytterligere om vårt møte med SAIIA ikveld. Bilder kommer også ikveld.

20111123-191742.jpg

23. November 2011 by Geir Foshaug
Categories: Under Reisen | Leave a comment

Det er alt som ligger bak

Posted from Cape Town, Western Cape, South Africa.

Nå har vi allerede fått ganske mange timer sammen med Per til å snakke om Norges bistandsarbeid generelt, og selvfølgelig om Sør-Afrika. Som han sier, må vi sette oss inn i “alt som ligger bak”, i landets historie. På overflaten ser vi et rent og ryddig samfunn med god infrastuktur, og det ser ut til at de har kontroll på veldig mye… Derfor kan det være lett å glemme at det er under 20 år siden apartheid var i full operasjon i Sør-Afrika.

Det var få som mente det var uetisk å undertrykke de sorte; det var på sin plass at sorte ikke kunne bruke samme offentlig transport, toaletter, parker, lekeplasser – at de sorte ikke hadde like rettigheter til utdanning, land og frihet som de hvite. Ikke før i 1994 tok det slutt for apartheid i Sør-Afrika – vil anta det ikke er unaturlig å være litt uforstående nå, men som Per sier; man kan ikke helt sette seg inn i hvordan det var, sånn var det bare…

I Sør-Afrika skal vi altså bl.a. se nærmere på hva Norge har bidratt med historisk, politisk – imorgen besøker vi to prosjekter og to landemerker, så heng med! :)

22. November 2011 by Geir Foshaug
Categories: Under Reisen | Leave a comment

Første møte med Sør-Afrika

Posted from Cape Town, Western Cape, South Africa.

20111122-183654.jpg
Da har vi landet og kommet oss ut i Cape Town..!

Nå er vi på Signal Hill, ser utover byen og Table Mountain – imorgen begynner turen rundt til prosjekter Norge har støttet, i mellomtiden blir vi kjent med lokal kultur og historie..

20111122-182424.jpg

22. November 2011 by Geir Foshaug
Categories: Under Reisen | 1 comment

Nøkkeltall

Posted from Halden, Ostfold, Norway.

0.54% av alle bistandskronene den norske stat (i form av NORAD) formidlet i 2010, gikk til Sør-Afrika.

Det kan høres ut som lommerusk, men disse 0.54%: 149.5 millioner norske kroner.

Selv om det i det store bildet er en “enormt liten” brøk, er det fortsatt snakk om mye penger, og det burde like fullt være interessant å finne ut hva vi bruker nærmere 150 millioner kroner av statskassa på…

NORAD formidlet 27 834 885 000 norske kroner i bistandsstøtte i 2010 – hva er din reaksjon på dette tallet? Var det mer enn forventet? Er det for mye? Er det for lite? (NORAD har en veldig brukervennlig side for å finne frem statistikken på sine sider www.norad.no)

18. November 2011 by Geir Foshaug
Categories: Før Reisen | Leave a comment

Hvorfor Sør-Afrika?

Posted from Halden, Ostfold, Norway.

PS: The translator on this site is fully automatic, so anyone translating my texts; please be wise in your understanding :)  
En del har fått med seg at jeg skal reise til Sør-Afrika, og noen lurer sikkert på hvorfor.

Her kommer en kort forklaring på hva jeg skal være med på…

21. November 2011 reiser jeg med NORAD til Sør-Afrika.
NORAD er direktoratet for utviklingssamarbeid, de skal sikre kvalitet i norsk bistand. Det er et fagdirektorat som ligger under og blir styrt av Utenriksdepartementet – mer på www.norad.no.

“Reisen Tilbake” er et prosjekt NORAD arrangerer for å fortelle om norsk bistandsarbeid “sett gjennom vanlige folks øyne”. Jeg skal med andre ord ikke levere en lang og tung rapport, men fortelle om hva jeg opplever på reisen, mennesker jeg treffer, tanker jeg gjør meg osv… Med min bakgrunn som fotograf er det ikke usannsynlig at det blir en del bilder å klikke seg gjennom. Per Grimstad skal vise oss vei, han er tidligere direktør i NORAD, tidligere ambassadør i Sør-Afrika og populært omtalt “bistandskjempe” – en person med mange erfaringer og mye kunnskap, og en spennende person å følge!

Jeg kommer til å oppdatere denne siden (& Reisen Tilbake sine sider www.reisentilbake.no – hvor du også kan følge andres fortellinger, fra Zambia & Nepal) fortløpende under reisen, med bilder og tekst – så her er det bare å følge med fremover – spesielt i tidsrommet 21.november og utover.
Jeg håper å høre fra dere som er innom og titter, og at dere benytter kommentar-feltene for deres reaksjoner også… :)

(klikk for større bilde)

15. November 2011 by Geir Foshaug
Categories: Før Reisen | Leave a comment